1/ SPOLEČNOST

 • Veratex Česká republika s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO:26013321 DIČ:CZ26013321
 • Registrace v Obchodním rejstříku - spisová značka C 198087 vedená u Městského soudu v Praze
 • Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

 

2/ OBJEDNÁVKA

 • Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě zaslání vyplněné objednávky kupujícím ze stránky http://www.veratex.cz/ . Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany pokud nedojde k porušení smluvených podmínek. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uvedené též na ZL).

 

3/ STORNO OBJEDNÁVKY

  • Storno objednávky ze strany kupujícího
  • Kupující má právo stornovat objednávku do 4 hodin po objednání na email odbyt@veratex.cz, nebo v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.

 

  • Storno objednávky ze strany prodávajícího
  • bez udání důvodu
  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů). 

4/ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

 • Kupující spotřebitel má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1.občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, bez udání důvodu.Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu elektronické poštyodbyt@veratex.cznebo na adresuprovozovny:Veratex Česká republika s.r.o.Zámecká 280, 549 57 Teplice nad Metujís uvedením čísla účtu kupujícího a číslo dokladu.

  Prodávajícívrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

  Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu s originál dokladem o koupi.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  Spotřebitel je srozuměn s tím, že dle § 1837 a násl. OZ nemůže odstoupit od smlouvyo

  a.poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  b. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

  Spotřebitel nemá právo na náhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s následným vrácením zboží v zákonné 14 denní lhůtě.

 

5/ DODACÍ PODMÍNKY

 • Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, maximálně do 14 pracovních dnů od přijetí objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší-např.v předvánočním období listopad - prosinec. Poznámka: Zboží je u Vás nejdříve za 2 pracovní dny od objednání. Tzn. pokud zvolíte zaslání službou PPL. Konec poznámky. Pokud není zboží skladem a prodloužila by se z tohoto důvodu dodací lhůta, budeme Vás o tomto informovat emailem na Vámi uvedený email. V den kdy Vaši zásilku předáme přepravci, obdržíte informační email na Vámi uvedený email.

 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku.

 • Rozvoz zboží zajišťujeme po České republice pomocí firmy PPL. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník a to ve výši 120 Kč včetně DPH za zboží až do celkové hodnoty 5800 Kč. Při nákupu nad 5800 Kč budou účtovány přepravní náklady ve výši 120 Kč za každých 5800 Kč nákupu. Tyto cenové dodací podmínky nejsou platné pro velkoobchodní nákupy. Viz: Obchodní podmínky - velkoobchod

 • Zakázku je také možné vyzvednout osobně v provozovně Zámecká 280, Teplice nad Metují. Při objednání zaškrtnete Osobní odběr a den kdy bude zakázka pro Vás připravena k odběru Vám bude zaslán na email uvedený při registraci. Doba odběru hotových zakázek je obvykle Po-Pá 6-15 hod.

 

6/ DODATEČNÉ ZMĚNY V ÚDAJÍCH

 • Změny ve fakturačních údajích po expedici zásilky jsou zpoplatněny částkou 300,- Kč za změnu. Sazba se zejména týka dodatečné změny nákupu z fyzické osoby na osobu právnickou. S fyzickou osobou obchodujeme na základě občanského zákoníku, zatímco s právnickou osobou dle obchodního zákoníku.

 

7/ ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, ktere jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písmeném provedení na provozovně prodávajícího.

 

8/ OCHRANA OSOBNÍCH DAT A SOUKROMÍ

 • Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
 • Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
 • Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 • Oznamujeme tímto skutečnost, že jsme implementovali a používáme inzerci v reklamní síti.
 • Jedná se o funkce Google Analytics, implementované na základě inzerce v reklamní síti (např. remarketing).
 • Každý návštěvník se může odhlásit z Google Analytics pro inzerci v reklamní síti a může personalizovat reklamy v reklamní síti Google pomocí Správce nastavení reklam.
 • K odhlášení ze služby Google Analytics slouží tento doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics.
 • Dále oznamujeme, že k online inzerci používáme remarketing ve službě Google Analytics.
 • Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google zobrazují na internetu naše reklamy na různých webech.
 • My a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využíváme společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv vašich stránek.

 

9/ NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

10/ PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího nebo dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost - PPL) .

 

11/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Veratex Česká republika s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
 • V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Veratex Česká republika s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.veratex.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.


(c) 2013 Veratex Česká republika s.r.o. IČO 26013321

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovoľovať cookiesPovoliť všetko