• Veratex Česká republika s.r.o, Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO: 26013321 DIČ: CZ26013321
 • Adresa pre zasielanie reklamácií: Veratex, Zámocká 280, 54957 Teplice nad Metují, telefón: 491 581 379

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

 • Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a strvzujete, že dorazil nepoškodený vinou dopravy. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.
 • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 • Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO).
 • V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv zjednanie nápravy a to bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy primeraným znížením kúpnej ceny, náhradným dodaním tovaru, odstúpením od zmluvy.

 • Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.

 • Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedená iná spoločnosť určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

 • V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru používajte výhradne originálne obaly. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci a na jeho náklady bude poškodený tovar zaslaný späť, pretože reklamácie na základe mechanického poškodenia nie je uznateľná. Zásielka by mala byť poistená.

 

POSTUP REKLAMÁCIE

  Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci postup:
  Zašlite tovar na adresu: Veratex, Zámocká 280, 549 57, Teplice nad Metují, telefon: 491 581 379
  Spolu s kópiou predajného dokladu. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty poistené. Tovar zasielajte v originálnej obale, inak neručíme za prípadné mechanické poškodenie pri preprave tovaru.
  Osobné odovzdanie reklamácie je možné len na adrese: Veratex, Zámocká 280, 54957 Teplice nad Metují v pracovných dňoch Po-Pia 6-14h, mimo dni počas celozávodnej dovoleniek. Pri osobnom odovzdaní reklamácie je nutné tovar odovzdať vrátane pôvodného obalu.
  Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskôr však do 3 dní od predaja, poskytuje prodávajcí riešenie reklamácie výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch tovar nie je viditeľne použitý a je zrejmé, že vadu nespôsobil kupujúci nie je ešte vyplnený záručný list


(C) 2012 Veratex Česká republika s.r.o.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Nepovoľovať cookiesPovoliť všetko